Algemene voorwaarden

Copyright 

De content op de website, met de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluidsfragmenten, teksten en combinaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Dasko Groep B.V. heeft de auteursrechten. Zonder schriftelijke toestemming is het ongeoorloofd om deze volledig of deels over te nemen.

Merken

Dasko Groep B.V. is eigenaar van alle tekstuele en visuele merken op deze website. Zonder schriftelijke toestemming is het niet niet toegestaan om hier gebruik van te maken.

Aansprakelijkheid

Dasko Groep B.V. staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens op deze website. Aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in relatie staat met het gebruik van de website en bereikbaarheid van de website worden niet door Dasko Groep B.V. aanvaard.

Informatie van externe partijen

De informatie die van externe partijen afkomstig is, geeft uitsluitend het perspectief van de inzender. Dasko Groep B.V. is op geen wijze verantwoordelijk hiervoor.